България е на последно място в Европейския съюз по брой на компаниите, които за периода 2008 и 2010 г. са съобщили за иновационни разработки, показва последният доклад на европейската статистическа организация Евростат.

Сред 27-те страни членки на съюза по този показател начело са Германия със 79% от предприятията, Люксембург (68%) и Белгия (61%). Сред отличниците са и Португалия, Швеция и Ирландия – всички с по 60% дял на иновативните компании.

На дъното на класацията е България. Едва 27% от компаниите у нас са инвестирали в иновации за анализирания период. Малко пред нас са Полша (28%), Латвия (30%), Румъния и Унгария (с по 31%). В изследването освен 27-те страни членки на ЕС са включени и други европейски държави като Исландия, Норвегия, Хърватска, Сърбия и Турция.

От иновативните предприятия на територията на ЕС – 27% имат тесни връзки с други европейски компании, университети или държавни изследователски институти. Останалите 73% са използвали предимно вътрешни ресурси за създаването на нови продукти и услуги, отчита европейската статистика.

По този показател България отново е на последно място, като в случая делим мястото с Испания – едва 22% от родните иновативни фирми си сътрудничат в разработката на иновативни решения. Най-кооперативни пък са били Кипър (62%), Австрия (51%), Словения (45%), Литва и Унгария (43%).