Към списъка с оперативни програми, които правителството ще разработва за следващия програмен период 2014-2020 г., кабинетът реши да бъде включена още една – за добро управление. Тя ще бъде ръководена от министъра по управление на средствата от Европейския съюз.

Цели и приоритети на новата Оперативна програма „Добро управление” са модернизиране на управлението и повишаване на ефективността на администрацията, осигуряване на качествена и независима съдебна система и гарантиране на ефективност  и устойчивост на системата за управление на средствата от ЕС.

Решение на Министерския съвет от април 2012 г. предвиждаше средствата от Европейския съюз за България през следващия програмен период да се разпределят в областите иновации и предприемачество, регионално развитие, транспортна инфраструктура, околна среда, развитие на човешките ресурси, техническа помощ и административен капацитет, развитие на селските райони, морско дело и рибарство и трансгранично сътрудничество.

В началото на тази година списъкът беше допълнен с още една оперативна програма – за наука и образование за интелигентен растеж.