Първа инвестиционна банка АД (ПИБ – Fibank) ще предлага кредити по инициативата JEREMIE (Joint European Resources for Micro to Medium Enterprises). Банката е подписала споразумение с Европейския инвестиционен фонд (ЕИФ) за изпълнението на новия финансов продукт „Инструмент за предоставяне на финансиране чрез споделяне на риска“ по инициативата.

Fibank е избрана за партньор на ЕИФ след подбор между общо 17 кредитни институции.

Продуктът ще позволи на Fibank да предоставя инвестиционни и оборотни заеми на обща стойност 70 млн. евро на лихвени нива, намалени с поне 50%, твърдят от ПИБ. Освен от по-ниски лихви, клиентите на Fibank ще могат да се възползват и от по-ниски такси за обслужване. Заемът е за допустими по инициативата малки и средни предприятия, а срокът за изплащане ще е до 10 години.