Започна работата си тематичната работна група за подготовка на новата Програма за развитие на селските райони за периода 2014-2020 г. Групата има за задача да анализира кои са приоритетите в земеделието и селските райони до 2020 г., да ги заложи като текстове в програмата и да отразява своевременно промените в Европейското законодателство.

В работната група има близо 70 участници от всички заинтересовани страни – държавни и общински структури, представители на научните среди, социални и екологични организации, представители на всички сектори в земеделието.

Заседанията на работната група ще се провеждат най-малко веднъж на два месеца. Съгласно индикативния график за разработване на ПРСР първият вариант на програмата трябва да бъде изпратен за одобрение от Европейската комисия през септември 2013 г., а окончателният вариант – до декември т.г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.