62% от средствата по Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г ще бъдат насочени към приоритетна ос „Устойчиво и интегрирано градско развитие“. Останалите приоритети ще бъдат: „Държавна образователна инфраструктура“, „Държавна здравна и регионална социална инфраструктура“, „Регионален туризъм“, „Регионална пътна инфраструктура“, „Превенция на риска“ и „Техническа помощ“.

Програмата цели българските градове да бъдат „интелигентни и устойчиво развити“. Реализирането на тази визия ще бъде постигната с изграждане на дигитална инфраструктура, въвеждане на „умни“ системи за транспорт и мобилност, внедряване на мерки за енергийна ефективност в публичните и жилищните сгради, създаване на интегрирани бази данни на ниво град.

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.