Българска банка за развитие предлага 20 млн. лева за подкрепа на проекти на стартиращи и съществуващи микро и малки предприятия. Банката ще предоставя 5-годишни инвестиционни кредити при 6% фиксирана лихва. По програмата могат да кандидатстват всички микро и малки предприятия, занаятчии, земеделски производители и самонаети лица.

Основните предлагани от банката продукти са, както следва:

КРЕДИТ СТАРТИРАЩ БИЗНЕС

Кредит „Стартиращ бизнес“ за инвестиции

 1. Размер на кредита – между 1 500 евро и 50 000  евро;
 2. Валута – евро/лева;
 3. Цел на кредита – придобиване на дълготрайни активи;
 4. Минимално собствено участие –10 % без ДДС
 5. Бенефициенти – стартиращи микро и малки предпирятия; занаятчии, регистрирани съгласно Закона за занаятите; земеделски производители; самонаети лица
 6. Лихвен процент – 6% фиксиран за срока на кредита;
 7. Срок на погасяване – от 12 до 60 месеца, в това число – 12 месеца гратисен период по главницата;
 8. Обезпечение – особен залог на ДМА или ипотека на недвижим имот
КРЕДИТ РАЗВИТИЕ

Кредит „Развитие“ за инвестиции

 1. Размер на кредита – между 1 500 евро и 100 000  евро;
 2. Валута – евро/лева;
 3. Цел на кредита – придобиване на дълготрайни активи;
 4. Минимално собствено участие –10 % без ДДС
 5. Бенефициенти – микро и малки предпирятия; занаятчии, регистрирани съгласно Закона за занаятите; земеделски производители; самонаети лица
 6. Лихвен процент – 6% фиксиран за срока на кредита;
 7. Срок на погасяване – от 12 до 60 месеца, в това число – 12 месеца гратисен период по главницата;
 8. Обезпечение – особен залог на ДМА или ипотека на недвижим имот

Кредит „Развитие“ за оборотни средства

 1. Размер на кредита – между 1 500 евро и 50 000  евро;
 2. Валута – евро/лева;
 3. Цел на кредита – оборотни средства;
 4. Бенефициенти – микро и малки предпирятия; занаятчии, регистрирани съгласно Закона за занаятите; земеделски производители; самонаети лица
 5. Лихвен процент – 7% фиксиран за срока на кредита;
 6. Срок на погасяване – от 3 до 24 месеца;
 7. Възможност за индивидуален погасителен план
 8. Обезпечение – особен залог на ДМА или ипотека на недвижим имот

Подробности можете да намерите на безплатен телефон 0700 11 227 или на интернет сайта на банката www.bdbank.bg

 

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.