Повече от 15 млн. евро по програма „Енергийна ефективност и възобновяема енергия“ ще бъдат инвестирани в иновативни технологии за енергийната ефективност и намаляване емисиите на парникови газове, съобщиха от Министерство на икономиката и енергетиката.

Програмата се финансира от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство и обхваща две области на – „Енергийна ефективност“ и „Възобновяема енергия“.

Тя ще се изпълнява до месец април 2017 г.

Средствата по нея възлизат на 15 600 288 евро, 85% от които са безвъзмездна финансова помощ.

Основната цел на програмата е редуциране на емисиите на СО2 с 35 хил. т. По нея ще се финансират проекти за оползотворяване на хидроенергийния потенциал, насърчаване на мерки за повишаване на енергийната ефективност и използването на възобновяема енергия за отопление в сгради и местни отоплителни централи. Насърчават се и проекти за производство на горива на основата на биомаса.

Приоритет ще се даде на болници, социални домове, сгради, предоставящи социални и административни услуги, училища. С цел намаляване разходите за енергия на общините в България програмата е насочена и към реализиране на проекти за повишаване на енергийната ефективност в отоплението на държавни и общински сгради.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.