Европейският инвестиционен фонд и Първа инвестиционна банка подписаха първото за България гаранционно споразумение в подкрепа на кредитирането на иновативни малки и средни предприятия.

Според споразумението, подписано в рамките на инициативата Инструмент за споделяне на риска, на банката се дава възможност да предостави на иновативните компании в България допълнително кредитиране с облекчени условия в общ размер до 15 млн. евро през следващите две години, осигурено чрез гаранционно покритие в размер на 50%.

Целта на Инструмента за споделяне на риска е да насърчи банките да кредитират малките и средни фирми, както и тези с малка до средна капитализация и под 500 служители, които се нуждаят от инвестиционни или оборотни средства за подкрепа на научни изследвания и иновации. Банките са подбрани от Европейския инвестиционен фонд след покана за изразяване на интерес към финансови посредници от цяла Европа.


Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.