Преди седмица стана ясно, че заради нередности процедурата „Технологична модернизация в малки и средни предприятия“ по оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика“ 2007 – 2013 г. се отменя. Като причина за отменената процедура Министерство на икономиката и енергетиката (МИЕ) посочи предотвратяване на спирането на цялата оперативна програма. Това можеше да се случи, заради множеството жалби и сигнали за нарушения, получени от МИЕ и Европейската комисия във връзка с извършената оценка на проектните предложения по процедурата, пише NewBusiness.bg.

„Проблеми с оценката за подобни процедури е имало винаги, но в този случай, поради огромният брой подадени проекти, броят на жалбите и сигналите е много голям“, коментира пред Newbusiness.bg Ивета Цветкова, представител на първата българска консултантска компания по управление на проекти „Проджекта“ ООД. Тя е категорична, че отговорността в крайна сметка е на Управляващия орган на програмата, който трябва да осигури обективна, безпристрастна и коректна оценка на всички проекти. От консултантската фирма алармират, че заради прекратената процедура има реална опасност средствата за българския бизнес по ОП „Конкурентоспособност“ 2007-2013 да бъдат с около 100 млн. лв. по-малко от очакваното като подчертават, че все още липсва официална информация от МИЕ по въпроса.

„Имаше идея освободените от процедурата средства да бъдат насочени към други схеми, за които има класирани проекти (основно за енергийна ефективност). За съжаление, това не се случи“, посочва Цветкова. За бъдещето на процедурата тя допълва, че заради изтичането на срока за сключване на договори по програмата, който е 30.06.2014 г, не e възможно договорите да бъдат подписани, дори решението за прекратяване на процедурата да бъде отменено по съдебен път.

За да не се повтарят подобни случаи в бъдеще, Управляващият орган на новата програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020 трябва да вземе нужните мерки. „Каквито и проекти да подават бенефициентите, каквото и да ги съветват консултантите, проблемите са в начина, по който се оценяват проектите. Смятам, че в МИЕ са наясно какво трябва да се направи – по-добри „работещи“ вътрешни правила за оценка, по-добър подбор и обучение на оценителите, по-обективни критерии за оценка и по-добро управление на процеса на оценката. Част от мерките, които могат да бъдат взети, са чисто административни. За други обаче трябва да има политическа воля“, обобщава Цветкова.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.