Бъдещето на устойчивите общества е вече по-близо с ISO/DIS 37101. В нашия бързо променящ се свят, основен приоритет за много градски лидери е да гарантират устойчивото развитие на градовете и общностите. Осигуряването на устойчиви енергийни доставки, справянето с промените в околната среда и климата, изграждането и поддържането на дълготрайна инфраструктура и посрещането на нуждите и очакванията на гражданите не е лесна задача.

Стандарт ISO/DIS 37101, Sustainable development of communities, е предназначен да помогне чрез определяне на изисквания и насоки за постигане на устойчиво развитие. ISO/DIS 37101 сега е на етап обществено допитване, проектът е подложен на гласуване от членовете на ISO от 9 април до 10 юли 2015.

Източник: LRQA

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.