«Българска финансова група» ООД приключи успешно процеса по ре-сертификация на Системата си за управление на качеството, съгласно изискванията на международен стандарт EN ISO 9001:2008.

Системата бе одитирана от независим сертифициращ орган – SERTIND SA и бе издаден сертификат № 9116С / 29.05.2015 г. с международнопризната акредитация от RENAR. 

 

Сертификатът покрива всички основни области от предлагани от „Българска финансова група“ ООД услуги и е с обхват:

– Разработване и управление на проектни инициативи с европейско и друго донорско финансиране.

– Разработване и внедряване на системи за управление съгласно международните стандарти.

– Разработване на тръжни документации, организиране и провеждане на процедури по Закона за обществените поръчки.

– Организиране и провеждане на семинари, конференции и публични събития.

– Обучение.

– Консултантски услуги по управление и стопанска дейност.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.