9.09.2015

На 25.09.2015 г. Българският институт за стандартизация обяви публикуването на превода на стандартите БДС EN ISO 9001:2015 Системи за управление на качеството. Изисквания (ISO 9001:2015) и БДС EN ISO 14001:2015 Системи за управление по отношение на околната среда. Изисквания с указания за прилагане (ISO 14001:2015).

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.