На основание разпоредбите на чл. 7, ал. 1 на ПМС №107 от 10.05.2014 г., Управляващият орган на Оперативна програма ,,Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г. публикува одобрената от Комитета за наблюдение на ОП НОИР Индикативна годишна работна програма за 2016 година.

 

IGRP_2016_final_October

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.