39-те общини на най-големите и средно големи градове в България ще изпълняват функциите на междинни звена за избор и оценка на проекти пo Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. Общият ресурс, с който ще разполагат общините за финансиране на проекти по Приоритетна ос 1 „Устойчиво и интегрирано градско развитие“ е 701 млн. евро (европейско и национално съфинансиране). Новият подход за финансиране ще се приложи за първи път в България.

39-те общини подписаха Споразумения за делегиране на функции на междинни звена за избор и оценка на проекти за финансиране по Приоритетна ос 1 на ОП „Региони в растеж“ 2014–2020 г. с Управляващия орган на програмата.

Министърът на регионалното развитие и благоустройството Лиляна Павлова определи новата им роля като голяма промяна. Тя посочи, че проектите и дейностите занапред трябва да бъдат реализирани в партньорство. Предстои общините да изготвят инвестиционните си програми, да направят подбора на проектите и да ги представят пред Управляващия орган за одобрение, обясни Павлова. Тя гарантира, че министерството ще предоставя на местните власти цялата им необходима подкрепа под формата на обучения, експертиза, указания, наръчници и всичко друго от което се нуждаят.

Целта на ОПРР 2014-2020 г., чрез ЕФРР, е българските градове да станат по-красиви, по-облагородени и по-добро място за живеене. В това се включват не само улици, тротоари, градска среда, паркове, училища и детски градини, но и културна, социална и здравна инфраструктура, обясни министърът на регионалното развитие и благоустройството. За да постигнат тази цел общините на 39-те големи български града получиха възможността самостоятелно да изберат как да влагат предоставения им ресурс от 1.4 млрд. лв.

Лиляна Павлова заяви, че ще разчита на тях и изрази убедеността си, че те вече имат капацитета, опита и знанията за това как да изпълнят ангажимента си.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.