Европейската комисия със съдействието на Европейската инвестиционна банка публикува ръководство за специалисти в сферата на европейските структурни и инвестиционни фондове.

Настоящия документ съдържа ръководство за избягване на най-често допусканите грешки в обществените поръчки по проекти съфинансирани от европейските структурни и инвестиционни фондове. Целта му е да насърчава изпълнението на оперативните програми и добрите практики.

Ръководството може да изтеглите от следния линк: guidance_public_proc_bg guidance_public_proc_bg

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.