„Българска финансова група“ ООД (лицензирана от Министерство на външните работи преводаческа агенция) набира преводачи от/на всички езици, които да бъдат вписани като заклети преводачи в Консулски отдел на МВнР.

Изисквания на МВнР за доказване степента на владеене на съответния език – с една от изброените възможности:

  1. Заверено копие на диплома за завършено висше образование по съответния език с общ успех от дипломата не по-нисък от много добър 4.50.
  1. Втора специалност по съответния език от завършено висше образование със същия успех.
  1. Заверено копие на диплома за завършена езикова гимназия в България или училище в друга държава, с чийто език кандидатства преводачът, с успех не по-нисък от много добър 4.50.

(Дипломите от чужди университети и училища се разглеждат само след легализация от МОН)

  1. Заверено копие на диплома за завършено висше образование по специалности, при които се полага държавен изпит по чужд език, ако оценката не е по-ниска от много добър 4.50.
  1. Международно признат сертификат за степен на владеене на езика, както следва:

– Английски език – ESU 6,7, 8 & 9; Pitman – Higher Intermediate & Advanced; IELTS – 6,7,8 & 9] UCLES – CAE & CPE; UCLES RSA (CCSE) 3 & 4; Oxford-Higher & Diploma; ARELS-Higher; Trinity 10,11 & 12; LCCI SEFIC-Intermediate & Advanced, а също така приравнените към тях американски тестове.

– Френски език – DАLF /последно ниво/, издаден от френските културни институти в чужбина.

– Испански език– DELE SUPERIOR.

– Немски език – ZMP, издаден от Гьоте Институт.

– За останалите езици се признават международно признати сертификати, равняващи се на степен “владеене” на съответния език по общо европейската езикова рамка, отговарящ на ниво C2.

За въпроси и контакти: 0886901112 и office@bfgroup.eu