Българска финансова група ООД и Бизнес Инкубатор – Кърджали Ви канят да вземете участие в Семинар «АКЦЕНТИ В ПРАКТИКАТА ПО ПРИЛАГАНЕ НА ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И ППЗОП ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛИ И УЧАСТНИЦИ В ОБЩЕСТВЕНИ ПОРЪЧКИ», който ще се проведе:

■ в ГРАД ВАРНА, ИНТЕРХОТЕЛ „ЧЕРНО МОРЕ”, УЛ. „СЛИВНИЦА” № 33 на 26 СЕПТЕМВРИ 2017 ГОДИНА

■ в ГРАД ПЛОВДИВ, ПАРК-ХОТЕЛ „САНКТ ПЕТЕРБУРГ”, БУЛ. „БЪЛГАРИЯ” № 97 на 6 ОКТОМВРИ 2017 ГОДИНА

Семинарът е насочен както към възложителите по ЗОП, така и към участниците в обществени поръчки. Предложените теми ще бъдат разгледани през призмата на  натрупаната до момента практика, като внимание ще се отдели на гледната точка на всяка от страните в процеса. Ще бъдат откроени важните неща не само за възлагащите, но и за подаващите оферти.

Основни теми:

■ Избор на ред за възлагане на обществени поръчки;

■ Основни моменти при възлагане на обществени поръчки чрез събиране на оферти с обява;

■ Основни прилики и разлики между открита процедура и публично състезание по ЗОП;

■ Условия на обществените поръчки;

■ Критерии за подбор на участниците;

■ Критерии за възлагане на обществени поръчки;

■ Гаранции за изпълнение;

■ Проект на договор за обществена поръчка;

■ Участие в процедурите за възлагане на обществени поръчки;

■ Работа на комисията за провеждане на процедура по ЗОП;

■ Сключване на договор за обществена поръчка – представяне на документи, срокове.

Лектор:

Мариана Кацарова – юрист, експерт „Обществени поръчки”

Заявяване на участие: до 17.00 часа на 25 септември 2017 година

Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Републиканска” 47 (до книжарница „Спектър”)

телефон: (0361) 64 401

факс: (0361) 64 402

мобилни: (088) 690 11 12, (088) 690 11 18

електронна поща: office@bfgroup.eu