Българска финансова група ООД и Бизнес инкубатор – Кърджали най-учтиво Ви канят да вземете участие в Семинар «ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА АДМИНИСТРАТОРИТЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ», който ще се проведе в Бизнес инкубатор 2, град Кърджали, ул. „Републиканска” 47 на 25-26 януари 2018 година.

Основни теми:

■ Регламент (ЕС) 2016/679 относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни, в сила от 25 май 2018 година

■ Права на физическите лица – нови моменти в уредбата

■ Администратор и обработващ лични данни – особености в изискванията на новия регламент

■ Права и задължения на длъжностно лице по защита на личните данни

 

Лектори:

д-р Симеон Гройсман – Главен асистент по Обща теория на правото, Научен секретар на Юридически факултет на Софийски университет „Св. Климент Охридски“

 

Заявяване на участие:

до 17.00 часа на 15 януари 2018 година

Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Републиканска” 47 (до книжарница „Спектър”)

телефон: (0361) 64 401

факс: (0361) 64 402

мобилни: (088) 690 11 12, (088) 690 11 18

електронна поща: office@bfgroup.eu