Българска финансова група ООД и Бизнес инкубатор – Кърджали най-учтиво Ви канят да вземете участие в Семинар «ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2018 ГОДИНА. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ», който ще се проведе в Бизнес инкубатор 2, град Кърджали, ул. „Републиканска” 47 на 22-23 януари 2018 година.

Основни теми:

■ Закон за корпоративното подоходно облагане

■ Закон за данък върху добавената стойност

■ Закон за данъците върху доходите на физическите лица

■ Кодекс за социално осигуряване

 

Лектори:

Даниела Даракчиева, Славея Куртева, Снежана Дешева, Антони Милев – Експерти от Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна методология” към Централно управление на НАП

 

Заявяване на участие:

до 17.00 часа на 15 януари 2018 година

Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Републиканска” 47 (до книжарница „Спектър”)

телефон: (0361) 64 401

факс: (0361) 64 402

мобилни: (088) 690 11 12, (088) 690 11 18

електронна поща: office@bfgroup.eu