Българска финансова група ООД и Бизнес инкубатор – Кърджали най-учтиво Ви канят да вземете участие в Семинар «ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2017 г. НОВИТЕ МОМЕНТИ ПРЕЗ 2018 г. НОВИ УКАЗАНИЯ НА МФ.», който ще се проведе в Бизнес инкубатор 2, град Кърджали, ул. „Републиканска” 47 на 6 февруари 2018 година.

Основни теми:

■ Изготвяне, проверка, заверка, представяне и публикуване на годишния финансов отчет на бюджетната организация.

■ Спазване на правилата на финансово отчитане на начислена и касова основа при изготвяне на годишния финансов отчет на бюджетната организация, в съответствие с дадените указания от Министерството на финансите.

■ Достоверно представяне на финансовата информация на начислена и касова основа в годишния финансов отчет – баланс/годишна оборотна ведомост и отчет за касовото изпълнение на бюджета/СЕС.

■ Годишна инвентаризация на активите и пасивите в бюджетните организации.

■ Годишно приключване на счетоводните сметки.

 

Лектори:

Теодора Бакърджиева – Експерт „Бюджетно счетоводство” в Сметна палата

 

Заявяване на участие:

до 17.00 часа на 25 януари 2018 година

Бизнес инкубатор – Кърджали, ул. „Републиканска” 47 (до книжарница „Спектър”)

телефон: (0361) 64 401

факс: (0361) 64 402

мобилни: (088) 690 11 12, (088) 690 11 18

електронна поща: office@bfgroup.eu