Свържете се с нас (+359 361) 64 401 или office@bfgroup.eu

Семинар «ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2019 ГОДИНА. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ И КСО.»

Семинар «ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2019 ГОДИНА. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ И КСО.»
10.01.2019 Daniel Delchev

БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ГРУПА ООД и БИЗНЕС ИНКУБАТОР – КЪРДЖАЛИ най-учтиво Ви канят да вземете участие в Семинар «ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2019 ГОДИНА. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ И КСО.».

        

ОСНОВНИ ТЕМИ:

■ Закон за корпоративното подоходно облагане

■ Закон за данък върху добавената стойност

■ Закон за данъците върху доходите на физическите лица

■ Кодекс за социално осигуряване

 

ЛЕКТОРИ:

Даниела Даракчиева, Славея Куртева, Снежана Дешева, Антони Милев – Експерти от Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна методология” към Централно управление на НАП

 

ЗАЯВЯВАНЕ НА УЧАСТИЕ: до 17.00 часа на 25 януари 2019 година

Бизнес инкубатор 2 – Кърджали

телефон: (0361) 64 401, факс: (0361) 64 402,

мобилни: (088) 690 11 12, (088) 690 11 18, e-mail: office@bfgroup.eu