БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ГРУПА работи с цел да гарантира и непрекъснато да подобрява качеството на своите продукти и услуги.

Всички дейности на БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ГРУПА се осъществяват в съответствие с основните  ценности на компанията, установените процедури, пазарни нужди и регулативни изисквания.

БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ГРУПА спомага за внедряването на международно признати системи за управление, които са обект на редовни одити и периодични подобрения.

БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ГРУПА осигурява съответствие с приложимите стандарти и норми, добри практики и изисквания на клиентите.

БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ГРУПА се стреми да постигне и поддържа доверие у клиента по отношение на качеството и цената на продуктите и услугите.