ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТЕН

ЦЕНТЪР ООД

 

Предмет на дейност:

Консултантски услуги в помощ на общини, фирми и нестопански организации при кандидатстването за финансиране по предприсъединителните и структурните фондове на ЕС и внедряването на международни стандарти

 

Внедрени СУК:

EN ISO 9001:2008

 
Ръководител:инж. Валентин Маламов
 
Адрес:Кърджали 6600, бул. „България” 75, ет. 2
Телефон:(0361) 83 755
Факс:(0361) 83 765
E-mail:office@epcenter.biz
Web:www.epcenter.biz