БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ГРУПА е разработила десетки системи за управление, сертифицирани от различни независими органи с международно призната акредитация.

БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ГРУПА си партнира успешно с най-големите компании за сертификационни услуги.