БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ГРУПА предлага цялостно обслужване при подготовка на документацията за провеждане на процедури по Закона за обществени поръчки.