Contact us (+359 361) 64 401 or office@bfgroup.eu

Developing and management of projects, Deployment of standarts, Translation and legalization agency, Money transfer MONEYGRAM, Educations, Legal and accounting services

chairs in a meeting room

BFGROUP

KALİTE

BULGAR FİNANSAL GRUBU, kendi ürünlerinin ve hizmetlerinin kalitesini garante etmek  ve durmadan iyileştirmek amacıyla çalışır.

BULGAR FİNANSAL GRUBU tüm faaliyetleri, kumpanyanın esas değerleri, saptanan prosedürler, pazar ihtiyaçları ve belirleyici talepler uygunluğunda gerçekleştirilir.

BULGAR FİNANSAL GRUBU, düzenli, muntazam olarak kontrol ve periyodik iyileşmeler objesi olan uluslararası tanınmış yönetim sistemlerinin uygulanmasına yardım eder.

BULGAR FİNANSAL GRUBU,  uygulanan standartlar ve normlarla, iyi pratik çalışmalar ve müşterilerin taleplerine uygunluk sağlar.

BULGAR FİNANSAL GRUBU, müşteride ürünlerin ve hizmetlerin kalite ve fiyatı ile ilgili güven kazanmak ve onu muvafaza etmek için çaba gösteir.