Свържете се с нас (+359 361) 64 401 или office@bfgroup.eu

Разработване и управление на проекти, Внедряване на стандарти, Агенция за преводи и легализация, Парични преводи MONEYGRAM, Обучения, Юридически и счетоводни услуги

chairs in a meeting room

BFGROUP

ЗА НАС

„БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ГРУПА“ ООД е създадена на 27.03.2008 година в град Кърджали, с основен предмет на дейност: разработване и управление на проекти.

Дружеството е създадено с оглед новите изисквания на бизнеса и концентрира своята дейност в областта на целевото финансиране от структурните фондове, правното и финансово обслужване на малките и средни предприятия, земеделски производители и общини.

Нашите услуги са насочени към представителите на бизнеса, администрацията – централна, областна и общинска, образователни и културни институции, организации в областта на социалните дейности и здравеопазването.

Екипът на компанията е разработвал и реализирал проекти в следните сектори:

  • Регионално развитие и инфраструктура;
  • Възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) – изграждане на соларни и вятърни централи за производство на ел. енергия;
  • Околна среда – изграждане на пречиствателни съоръжения в населени места;
  • Конкурентоспособност;
  • Тенхологична модернизация;
  • Международни стандарти;
  • Социални дейности и заетост;
  • Човешки ресурси;
  • Административен капацитет.