Свържете се с нас (+359 361) 64 401 или office@bfgroup.eu

Начало

Внедряване на международни ISO стандарти

Interlogistica

Национални куриерски услуги

FedEx

Международни куриерски услуги

Българска Финансова Група

Вашият партньор в бизнеса

Previous

Next

За нас

Осигуряваме на нашите клиенти съвременни и високо качествени решения. 

Клиентите предпочитат да работят с нас, защото притежаваме високо клалифициран и мотивиран екип и винаги работим усърдно за техния успех.

За нас говорят успешните ни проекти. Те са най–доброто доказателство за професионализма ни. Те са лицето ни, гордостта ни и удовлетворението от това, което вършим. Те са резултат от безброй часове неуморен труд. Те са спечелено и оправдано доверие.

Актуални програми

ОП „Развитие на човешките ресурси“ 2014 – 2020

Програма за морско дело и рибарство 2014 – 2020

ОП „Иновации и конкурентоспособност“ 2014 – 2020

Програма за развитие на селските райони 2014 – 2020

Услуги

Осигуряваме на нашите клиенти съвременни и високо качествени решения. 

Разработване и управление на проекти

Предпроектно проучване. Разработване на проектното предложение. Консултации и подготовка на нужните документи за кандидатстване.

Агенция за преводи и легализация

Писмени преводи на всички видове лични и фирмени документи и специализирани текстове в редица области. Легализация на документи от и за България и чужбина.

Обучения

Комуникационни и презентационни умения. Антистрес култура.  Усъвършенстване на личната ефективност. Управление на екипното представяне и много други.

Внедряване на стандарти

Стандарти за качество, стандарти за околната среда, стандарти за безопасност, стандарти за сигурност, стандарти за социална отговорност.

Парични преводи MoneyGram и EasyPay

Официален партньор на „Фактор И.Н.” АД за извършване на парични преводи в страната и чужбина чрез системата MONEYGRAM.

Юридически и счетоводни услуги

Предлагаме широк кръг от счетоводни услуги, човешки ресурси, данъчно облагане, кредитиране и застраховане.

Новини

 • Семинар «ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО И ОСИГУРИТЕЛНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО, В СИЛА ОТ 1 ЯНУАРИ 2019 ГОДИНА. ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО И ДАНЪЧНО ПРИКЛЮЧВАНЕ. ПРАКТИЧЕСКИ ВЪПРОСИ И АКТУАЛНИ КАЗУСИ ПО ПРИЛАГАНЕТО НА ЗКПО, ЗДДС, ЗДДФЛ И КСО.»

  БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ГРУПА ООД и БИЗНЕС ИНКУБАТОР – КЪРДЖАЛИ най-учтиво Ви канят да вземете участие в Семинар «ПРОМЕНИ В ДАНЪЧНОТО…

  by
 • Семинар «ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2018 ГОДИНА. АКТУАЛНИ ВЪПРОСИ И ПРОБЛЕМИ В ДЕЙНОСТТА НА БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ».

  БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ГРУПА ООД и БИЗНЕС ИНКУБАТОР – КЪРДЖАЛИ най-учтиво Ви канят да вземете участие в Семинар «ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ…

  by
 • Семинар «ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ И В ПРАВИЛНИКА ПО ПРИЛАГАНЕТО МУ. СТАРТИРАНЕ НА ЦЕНТРАЛИЗИРАНА ЕЛЕКТРОННА ПЛАТФОРМА – 2018.»

  Българска финансова група ООД и Бизнес инкубатор – Кърджали най-учтиво Ви канят да вземете участие в Семинар «ПРОМЕНИТЕ В ЗАКОНА…

  by
 • Семинар «ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ В БЮДЖЕТНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ЗА 2017 г. НОВИТЕ МОМЕНТИ ПРЕЗ 2018 г. НОВИ УКАЗАНИЯ НА МФ.»

  Българска финансова група ООД и Бизнес инкубатор – Кърджали най-учтиво Ви канят да вземете участие в Семинар «ГОДИШНО СЧЕТОВОДНО ПРИКЛЮЧВАНЕ…

  by
Зареди още

Имате още въпроси? Не се колебайте и се свържете с нас

Контакти