Свържете се с нас (+359 361) 64 401 или office@bfgroup.eu

Разработване и управление на проекти, Внедряване на стандарти, Агенция за преводи и легализация, Парични преводи MONEYGRAM, Обучения, Юридически и счетоводни услуги

chairs in a meeting room

BFGROUP

Проект BG16RFOP002-2.073-3772-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“

„Българска финансова група“ ООД стартира изпълнението на проект BG16RFOP002-2.073-3772-C01 „Преодоляване недостига на средства и липсата на ликвидност, настъпили в резултат от епидемичния взрив от COVID-19“, финансиран от Европейския фонд за регионално развитие на Европейския съюз чрез Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.

Проектът е на обща стойност 10 000 лева, от които 85% съфинансиране от ЕС и 15% национално съфинансиране.

Срокът за изпълнение на проекта е от 14.07.2020 до 14.10.2020 година.