Свържете се с нас (+359 361) 64 401 или office@bfgroup.eu

Разработване и управление на проекти, Внедряване на стандарти, Агенция за преводи и легализация, Парични преводи MONEYGRAM, Обучения, Юридически и счетоводни услуги

chairs in a meeting room

BFGROUP

СЕРТИФИКАТИ

Лицензирана преводаческа агенция, която притежава Удостоверение № 16 ПР-306 от Министерство на външните работи на Република България за извършване на преводи на официални (публични) документи и книжа от български език на чужди езици и от чужди езици на български език

Licensed translation agency, with license № 16 ПР-306 from Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Bulgaria to do translations of official (public) documents and papers from Bulgarian into foreign languages and from foreign languages into Bulgarian

Bulgaristan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı tarafından resmi belgeleri ve kağıtları Bulgarcadan yabancı dillere ve yabancı dillerden Bulgarcaya tercüme etmek üzere verilen 16 ПР-306 numaralı tasdikname sahibi Lisanslı Tercüme Bürosu

 

■ Агенцията работи с квалифицирани заклети преводачи, одобрени от Консулски отдел към Министерство на външните работи

■ Agency works with qualified sworn translators approved by the Consular Department of the Ministry of Foreign Affairs

■ Büro, Dışileri Bakanlığına bağlı Konsolosluk Dairesi tarafından onaylanan yetenekli ve yeminli tercümanlarla çalışıyor

 

■ Агенцията има внедрена и поддържана Система за управление на качеството, съгласно ЕN ISO 9001:2015 / БДС ЕN ISO 9001:2015

■ The agency has implemented and maintains a system of quality management according to ЕN ISO 9001:2015 / БДС ЕN ISO 9001:2015

■ Büro, EN ISO 9001:2015 / Bulgar Devlet Standartları EN ISO 9001:2015’e uygun olarak oturtulmuş Kalite Kontrol Sistemine sahiptir

 

■ Агенцията има внедрена и поддържана Система за управление качеството на преводаческите услуги, съгласно изискванията на EN ISO 17100:2015 / БДС EN ISO 17100:2015

■ The agency has implemented and maintained quality management system of translation services as required by EN ISO 17100:2015 / БДС EN ISO 17100:2015

■ Büro, EN ISO 17100:2015 / Bulgar Devlet Standartları EN ISO 17100:2015’e uygun olarak oturtulmuş tercüme hizmetleri Kalite Kontrol Sistemine sahiptir