Свържете се с нас (+359 361) 64 401 или office@bfgroup.eu

Разработване и управление на проекти, Внедряване на стандарти, Агенция за преводи и легализация, Парични преводи MONEYGRAM, Обучения, Юридически и счетоводни услуги

chairs in a meeting room

BFGROUP

ЦЕЛИ НА ФИРМАТА

 

■ Да покажем на клиентите си лоялност и коректно поведение, за да могат те да бъдат сигурни, че във всеки един момент могат да разчитат на нашите услуги;

■ Да установим трайни взаимоотношения с фирми от нашата сфера на дейност, за да можем да засилим нашата конкурентоспособност спрямо другите пазарни участници;

■ Да повишаваме непрекъснато квалификацията, професионалното развитие и мотивацията на персонала;

■ Да осигуряваме на нашите клиенти съвременни и висококачествени проектни решения.