Свържете се с нас (+359 361) 64 401 или office@bfgroup.eu

Разработване и управление на проекти, Внедряване на стандарти, Агенция за преводи и легализация, Парични преводи MONEYGRAM, Обучения, Юридически и счетоводни услуги

chairs in a meeting room

BFGROUP

КОПИРЕН ЦЕНТЪР

ЕВРОПЕЙСКИ ПРОЕКТЕН

ЦЕНТЪР ООД

 

Предмет на дейност:

Консултантски услуги в помощ на общини, фирми и нестопански организации при кандидатстването за финансиране по предприсъединителните и структурните фондове на ЕС и внедряването на международни стандарти

 

Внедрени СУК:

EN ISO 9001:2008

 
Ръководител: инж. Валентин Маламов
 
Адрес: Кърджали 6600, бул. „България” 75, ет. 2
Телефон: (0361) 83 755
Факс: (0361) 83 765
E-mail: office@epcenter.biz
Web: www.epcenter.biz