Свържете се с нас (+359 361) 64 401 или office@bfgroup.eu

Разработване и управление на проекти, Внедряване на стандарти, Агенция за преводи и легализация, Парични преводи MONEYGRAM, Обучения, Юридически и счетоводни услуги

chairs in a meeting room

BFGROUP

ОБУЧЕНИЯ

 

I. ПРЕДСТОЯЩИ ОБУЧЕНИЯ И ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ:

 

КОМУНИКАЦИОННИ И ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ.

Хорариум: 24 учебни часа, Място на провеждане: Панагюрище, Период на провеждане: юни 2015 г., Брой обучаеми: 20

 

КОМУНИКАЦИОННИ И ПРЕЗЕНТАЦИОННИ УМЕНИЯ.

Хорариум: 24 учебни часа, Място на провеждане: Панагюрище, Период на провеждане: май 2015 г., Брой обучаеми: 20

 

ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА. ПОВИШАВАНЕ МОТИВАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННА ПРИНАДЛЕЖНОСТ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ.

Хорариум: 24 учебни часа, Място на провеждане: Панагюрище, Период на провеждане: 15 април – 17 април 2015 г., Брой обучаеми: 20

 

 

II. ПРОВЕДЕНИ ОБУЧЕНИЯ И ПУБЛИЧНИ СЪБИТИЯ:

 

ОРГАНИЗАЦИОННА КУЛТУРА. ПОВИШАВАНЕ МОТИВАЦИЯТА НА СЛУЖИТЕЛИТЕ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА ОРГАНИЗАЦИОННА ПРИНАДЛЕЖНОСТ И ИДЕНТИФИКАЦИЯ.

Хорариум: 24 учебни часа, Място на провеждане: Панагюрище, Период на провеждане: 16 март – 18 март 2015 г., Брой обучени: 20

 

СУБСИДИАРНОСТ НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА РЕШАВАНЕ НА ВЪПРОСИ НА МЕСТНО НИВО.

Хорариум: 16 учебни часа, Място на провеждане: Смолян, Период на провеждане: 27 февруари – 28 февруари 2015 г., Брой обучени: 35

 

ПРОЕКТНИЯТ ПОДХОД ОТ ИНСТИТУЦИОНАЛНА ГЛЕДНА ТОЧКА.

Хорариум: 16 учебни часа, Място на провеждане: Гоце Делчев, Период на провеждане: 20 февруари – 21 февруари 2015 г., Брой обучени: 30

 

СУБСИДИАРНОСТ НА ПУБЛИЧНО-ЧАСТНОТО ПАРТНЬОРСТВО ЗА РЕШАВАНЕ НА ВЪПРОСИ НА МЕСТНО НИВО.

Хорариум: 16 учебни часа, Място на провеждане: Стамболово, Период на провеждане: 29 декември – 30 декември 2015 г., Брой обучени: 25

 

СТРЕС НА РАБОТНОТО МЯСТО И ТЕХНИКИ ЗА СПРАВЯНЕ СЪС СТРЕСА. АНТИСТРЕС КУЛТУРА.

Хорариум: 24 учебни часа, Място на провеждане: Панагюрище, Период на провеждане: 15 декември – 17 декември 2014 г., Брой обучени: 20

 

СТРЕС НА РАБОТНОТО МЯСТО И ТЕХНИКИ ЗА СПРАВЯНЕ СЪС СТРЕСА. АНТИСТРЕС КУЛТУРА.

Хорариум: 24 учебни часа, Място на провеждане: Панагюрище, Период на провеждане: 09 декември – 11 декември 2014 г., Брой обучени: 20

 

ПРОЕКТНИЯТ ПОДХОД ОТ ИНСТИТУЦИОНАЛНА ГЛЕДНА ТОЧКА.

Хорариум: 16 учебни часа, Място на провеждане: Момчилград, Период на провеждане: 06 декември – 07 декември 2014 г., Брой обучени: 50

 

УСЪВЪРШЕНСТВАНЕ НА ЛИЧНАТА ЕФЕКТИВНОСТ.

Хорариум: 24 учебни часа, Място на провеждане: Хисаря, Период на провеждане: 05 ноември – 07 ноември 2014 г., Брой обучени: 19

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ И ЕКИПНАТА ЕФЕКТИВНОСТ.

Хорариум: 24 учебни часа, Място на провеждане: Априлци, Период на провеждане: 10 октомври – 12 октомври 2014 г., Брой обучени: 22

 

УПРАВЛЕНИЕ НА ЕКИПНОТО ПРЕДСТАВЯНЕ.

Хорариум: 24 учебни часа, Място на провеждане: Априлци, Период на провеждане: 08 октомври – 10 октомври 2014 г., Брой обучени: 19

 

КЛАСИФИЦИРАНЕ, ОПАКОВАНЕ И ЕТИКЕТИРАНЕ НА БИОЦИДИ И ДЕТЕРГЕНТИ. ПРИЛАГАНЕ НА НОВАТА ЕВРОПЕЙСКА СИСТЕМА.

Хорариум: 16 учебни часа, Място на провеждане: Стара Загора, Период на провеждане: 30 май – 31 май 2014 г., Брой обучени: 11

 

КЛИНИКА И ДИАГНОСТИКА НА ИНФЕКЦИИ, ПРИЧИНЕНИ ОТ ЕНТЕРОВИРУСИ, РОТАВИРУСИ, НОРОВИРУСИ И ДРУГИ ПРИЧИНИТЕЛИ НА ЧРЕВНИ ИНФЕКЦИИ.

Хорариум: 24 учебни часа, Място на провеждане: Стара Загора, Период на провеждане: 28 май – 30 май 2014 г., Брой обучени: 14

 

НОВОСТИ В ЗАКОНОДАТЕЛСТВОТО В ОБЛАСТТА НА ХИМИЧНИТЕ ВЕЩЕСТВА И СМЕСИ.

Хорариум: 24 учебни часа, Място на провеждане: Стара Загора, Период на провеждане: 27 май – 29 май 2014 г., Брой обучени: 5

 

РАБОТА СЪС СПЕЦИФИЧНИ ГРУПИ ГРАЖДАНИ С УВРЕЖДАНИЯ. РАБОТА С НЕГРАМОТНИ И ПОЛУГРАМОТНИ ГРАЖДАНИ. РАБОТА С ГРАЖДАНИ, КОИТО НЕ ПРИТЕЖАВАТ ПРАВНИ ПОЗНАНИЯ.

Хорариум: 16 учебни часа, Място на провеждане: Стара Загора, Период на провеждане: 22 май – 23 май 2014 г., Брой обучени: 8

 

АКТУАЛНИ АСПЕКТИ НА ХРАНЕНЕТО.

Хорариум: 24 учебни часа, Място на провеждане: Стара Загора, Период на провеждане: 20 май – 22 май 2014 г., Брой обучени: 5

 

ПРАВА И ОТГОВОРНОСТИ В МЕДИЦИНСКАТА ПРАКТИКА – АСПЕКТИТЕ НА КОНТРОЛ.

Хорариум: 24 учебни часа, Място на провеждане: Стара Загора, Период на провеждане: 19 май – 21 май 2014 г., Брой обучени: 15

 

ЗДРАВНИ РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С УПОТРЕБАТА НА РАСТИТЕЛНИ ХРАНИТЕЛНИ ДОБАВКИ.

Хорариум: 24 учебни часа, Място на провеждане: Стара Загора, Период на провеждане: 16 май – 19 май 2014 г., Брой обучени: 6

 

БОЛНИЧНАТА ДЕЙНОСТ – ПРОДУКТИ, РАЗХОДИ ЗА ПРОИЗВОДСТВОТО ИМ И МЕТОДИ ЗА ОСТОЙНОСТЯВАНЕТО ИМ.

Хорариум: 24 учебни часа, Място на провеждане: Стара Загора, Период на провеждане: 15 май – 17 май 2014 г., Брой обучени: 11

 

ПРОФИЛАКТИКА НА ГРЪБНАЧНИТЕ ИЗКРИВЯВАНИЯ В УЧИЛИЩНАТА ВЪЗРАСТ.

Хорариум: 16 учебни часа, Място на провеждане: Стара Загора, Период на провеждане: 14 май – 15 май 2014 г., Брой обучени: 10

 

МОРФОЛОГИЧНА ДИАГНОСТИКА НА НАЙ-ЧЕСТО СРЕЩАНИТЕ В СТРАНАТА ПАРАЗИТОЗИ. ЕПИДЕМИОЛОГИЧЕН НАДЗОР И КОНТРОЛ НА ТРОПИЧЕСКИТЕ ПАРАЗИТОЗИ, ВНАСЯНИ В БЪЛГАРИЯ.

Хорариум: 24 учебни часа, Място на провеждане: Стара Загора, Период на провеждане: 28 април – 30 април 2014 г., Брой обучени: 14

 

ДИАГНОСТИКА И ЕПИДЕМИОЛОГИЯ НА ПРЕДАВАНИТЕ С КЪРЛЕЖИ ИНФЕКЦИИ (ЛИПТОСПИРОЗА И ЛИСТЕРИОЗА).

Хорариум: 24 учебни часа, Място на провеждане: Стара Загора, Период на провеждане: 23 април – 25 април 2014 г., Брой обучени: 15

 

МЕТОДИ И СРЕДСТВА ЗА ИЗМЕРВАНЕ И ХИГИЕННА ОЦЕНКА НА ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ЛЪЧЕНИЯ.

Хорариум: 16 учебни часа, Място на провеждане: Стара Загора, Период на провеждане: 23 април – 24 април 2014 г., Брой обучени: 7

 

ЗАЩИТА НА ПАЦИЕНТИТЕ И ПРЕДПАЗВАНЕ НА ПЕРСОНАЛА ОТ НОЗОКОМИАЛНИ ИНФЕКЦИИ.

Хорариум: 16 учебни часа, Място на провеждане: Стара Загора, Период на провеждане: 17 април – 22 април 2014 г., Брой обучени: 20

 

ФИЗИЧЕСКИ ФАКТОРИ НА ОКОЛНАТА И РАБОТНА СРЕДА. ИЗМЕРВАНЕ, ОЦЕНКА И НОРМАТИВНИ ДОКУМЕНТИ.

Хорариум: 24 учебни часа, Място на провеждане: Стара Загора, Период на провеждане: 14 април – 16 април 2014 г., Брой обучени: 9

 

ЗДРАВНО-ХИГИЕННИ АСПЕКТИ НА УПРАВЛЕНИЕТО НА БОЛНИЧНИ ОТПАДЪЦИ.

Хорариум: 24 учебни часа, Място на провеждане: Стара Загора, Период на провеждане: 14 април – 16 април 2014 г., Брой обучени: 22

 

МИКРОБИОЛОГИЧНИ КОНТАМИНАНТИ В ХРАНИ, ВОДИ И ОБЕКТИ НА ОКОЛНАТА СРЕДА.

Хорариум: 16 учебни часа, Място на провеждане: Стара Загора, Период на провеждане: 07 април – 08 април 2014 г., Брой обучени: 15

 

ЗДРАВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КОЗМЕТИЧНИТЕ ПРОДУКТИ.

Хорариум: 2 дни, 16 учебни часа, Място на провеждане: Стара Загора, Период на провеждане: 25 март – 26 март 2014 г., Брой обучени: 20

 

ЛИДЕРСТВО И МЕНИДЖМЪНТ.

Хорариум: 16 учебни часа, Място на провеждане: Пампорово, Период на провеждане: 21 март – 22 март 2014 г., Брой обучени: 12

 

ЕПИДЕМИОЛОГИЧНИТЕ МЕТОДИ И ПРИЛОЖЕНИЕТО ИМ В ПРОФИЛАКТИКАТА НА ХРОНИЧНИТЕ НЕЗАРАЗНИ БОЛЕСТИ.

Хорариум: 24 учебни часа, Място на провеждане: Стара Загора, Период на провеждане: 20 март – 22 март 2014 г., Брой обучени: 17

 

БЕЗОПАСНОСТ НА ВОДИТЕ ЗА ОБЩЕСТВЕНО ПОЛЗВАНЕ.

Хорариум: 16 учебни часа, Място на провеждане: Стара Загора, Период на провеждане: 18 март – 19 март 2014 г., Брой обучени: 19

 

ПРОЗРАЧНА И ЕФЕКТИВНА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ В УСЛУГА НА ГРАЖДАНИТЕ.

Хорариум: 24 учебни часа, Място на провеждане: Панагюрище, Период на провеждане: 12 март – 14 март 2014 г., Брой обучени: 20

 

ПРОЗРАЧНА И ЕФЕКТИВНА ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ В УСЛУГА НА ГРАЖДАНИТЕ.

Хорариум: 24 учебни часа, Място на провеждане: Панагюрище, Период на провеждане: 26 февруари – 28 февруари 2014 г., Брой обучени: 25

 

КОМПЮТЪРНО ОБУЧЕНИЕ ЗА НАДГРАЖДАНЕ НА УМЕНИЯТА ЗА РАБОТА С MICROSOFT OFFICE – WORD, EXCEL И POWERPOINT

Хорариум: 60 учебни часа, Място на провеждане: Пловдив, Период на провеждане: 07 февруари – 11 април 2014 г., Брой обучени: 15

 

ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ НА ПРОЕКТ.

Място на провеждане: Кирково, Период на провеждане: 20 декември 2013 г., Брой участници: 45

 

ЧУЖДОЕЗИКОВО ОБУЧЕНИЕ ПО „АНГЛИЙСКИ ЕЗИК” – НИВА А1, А2, В1, В2, СЪГЛАСНО ЕВРОПЕЙСКАТА ЕЗИКОВА РАМКА.

Хорариум: 300 учебни часа, Място на провеждане: Пловдив, Период на провеждане: 16 декември 2013 – 29 април 2014 г., Брой обучени: 25

 

МОТИВАЦИЯ И ЕКИПНА РАБОТА.

Хорариум: 16 учебни часа, Място на провеждане: Пампорово, Период на провеждане: 13 декември – 14 декември 2013 г., Брой обучени: 40

 

МОТИВАЦИОННО МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ.

Хорариум: 24 учебни часа, Място на провеждане: Панагюрище, Период на провеждане: 11 декември – 13 декември 2013 г., Брой обучени: 25

 

МОТИВАЦИОННО МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ.

Хорариум: 24 учебни часа, Място на провеждане: Панагюрище, Период на провеждане: 04 декември – 06 декември 2013 г., Брой обучени: 25

 

МОТИВАЦИОННО МОДУЛНО ОБУЧЕНИЕ.

Хорариум: 24 учебни часа, Място на провеждане: Панагюрище, Период на провеждане: 27 ноември – 29 ноември 2013 г., Брой обучени: 25

 

СЪПЪТСТВАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕН ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ.

Хорариум: 16 учебни часа, Място на провеждане: Главатарци, Период на провеждане: 01 август – 02 август 2013 г., Брой обучени: 25

 

СЪПЪТСТВАЩО ОБУЧЕНИЕ ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕН ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ.

Хорариум: 16 учебни часа, Място на провеждане: Главатарци, Период на провеждане: 25 юли – 26 юли 2013 г., Брой обучени: 23

 

КРЪГЛА МАСА ЗА ПРЕДСТАВЯНЕ И ОБСЪЖДАНЕ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ИЗВЪРШЕН ФУНКЦИОНАЛЕН АНАЛИЗ.

Място на провеждане: Кърджали, Период на провеждане: 20 май 2013 г., Брой участници: 43

 

ИЗИСКВАНИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ЕНЕРГИЙНАТА ЕФЕКТИВНОСТ В СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ EN ISO 50001:2011.

Хорариум: 8 учебни часа, Място на провеждане: Момчилград, Период на провеждане: 10 декември 2012 г., Брой обучени: 8

 

ЗАПОЗНАВАНЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА СТАНДАРТИТЕ ОТ СЕРИЯТА ISO 50001.

Хорариум: 8 учебни часа, Място на провеждане: Момчилград, Период на провеждане: 28 септември 2012 г., Брой обучени: 44

 

ИЗИСКВАНИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ EN ISO 9001:2008.

Хорариум: 8 учебни часа, Място на провеждане: Смолян, Период на провеждане: 19 септември 2012 г., Брой обучени: 5

 

ИЗИСКВАНИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ EN ISO 9001:2008.

Хорариум: 8 учебни часа, Място на провеждане: Кърджали, Период на провеждане: 18 септември 2012 г., Брой обучени: 7

 

ЗАПОЗНАВАНЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА СТАНДАРТИТЕ ОТ СЕРИЯТА EN ISO 9001.

Хорариум: 8 учебни часа, Място на провеждане: Смолян, Период на провеждане: 11 юли 2012 г., Брой обучени: 5

 

ЗАПОЗНАВАНЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА СТАНДАРТИТЕ ОТ СЕРИЯТА EN ISO 9001.

Хорариум: 8 учебни часа, Място на провеждане: Кърджали, Период на провеждане: 10 юли 2012 г., Брой обучени: 4

 

ИЗИСКВАНИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ EN ISO 9001:2008.

Хорариум: 8 учебни часа, Място на провеждане: Кърджали, Период на провеждане: 12 декември 2011 г., Брой обучени: 6


ИЗИСКВАНИЯ НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО В СЪОТВЕТСТВИЕ С МЕЖДУНАРОДЕН СТАНДАРТ EN ISO 9001:2008.

Хорариум: 8 учебни часа, Място на провеждане: София, Период на провеждане: 30 ноември 2011 г., Брой обучени: 4


ЗАПОЗНАВАНЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА СТАНДАРТИТЕ ОТ СЕРИЯТА EN ISO 9001.

Хорариум: 8 учебни часа, Място на провеждане: Кърджали, Период на провеждане: 24 октомври 2011 г., Брой обучени: 6

 

ЗАПОЗНАВАНЕ С ИЗИСКВАНИЯТА НА СТАНДАРТИТЕ ОТ СЕРИЯТА EN ISO 9001.

Хорариум: 8 учебни часа, Място на провеждане: София, Период на провеждане: 12 септември 2011 г., Брой обучени: 4