Свържете се с нас (+359 361) 64 401 или office@bfgroup.eu

Разработване и управление на проекти, Внедряване на стандарти, Агенция за преводи и легализация, Парични преводи MONEYGRAM, Обучения, Юридически и счетоводни услуги

chairs in a meeting room

BFGROUP

ВНЕДРЯВАНЕ НА СТАНДАРТИ

БЪЛГАРСКА ФИНАНСОВА ГРУПА ПРЕДЛАГА РАЗРАБОТВАНЕ, ВНЕДРЯВАНЕ И ПОДДЪРЖАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ СЪГЛАСНО МЕЖДУНАРОДНИ СТАНДАРТИ В СЛЕДНИТЕ ОБЛАСТИ:

 

СТАНДАРТИ ЗА КАЧЕСТВО:

– ISO 9001 – управление на качеството,

– ISO 16949 – автомобилна индустрия;

– ISO 13485 – медицински изделия;

– ISO 15189 – медицински лоборатории;

– ISO 20000-1 – управление на услугите;

– ISO 22716 – козметични продукти;

– ISO 15038 – преводачески услуги;

– TL 9000 – телекомуникационни услуги.

 

СТАНДАРТИ ЗА ОКОЛНА СРЕДА:

– EMAS – екологично управление и одит;

– ISO 14001 – управление на околната среда;

– ISO 50001 – управление на енергията.

 

СТАНДАРТИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ:

– BS OHSAS 18001 – управление на здравето и безопасността при работа;

– HACCP – безопасност на храните;

– ISO 22000 – безопасност на хранителните продукти;

– FSSC 22000 – безопасност на храните за производители на хранителни продукти

– GLOBAL GAP – производство на селскостопански продукти;

– IFS – безопасност на храните за собствени търговски марки;

– BRC – безопасност на хранителни и нехранителни продукти.

 

СТАНДАРТИ ЗА СИГУРНОСТ:

– ISO 27001 – управление на информационната сигурност;

– ISO 28000 – управление на сигурността по веригата на доставки;

– ISO 31000 – управление на риска;

– ISO 22301 – управление непрекъсваемостта на бизнеса.

 

СТАНДАРТИ ЗА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ:

– SA 8000 / ISO 26000 – управление на социалната отговорност.

 

ДРУГИ СТАНДАРТИ:

– СФУК – системи за финансово управление и контрол на публични администрации.

 

НИЕ ВИ ПРЕДЛАГАМЕ:

Диагностичен одит – установяване на съществуващото състояние на процесите във фирмата и съпоставяне с изискванията на стандарта.

Планиране на системата за управление – определяне на срокове и отговорници за разработването, внедряването и проверката на системата.

Разработване на системата за управление – разработването на наръчници, процедури, инструкции и др.

Обучение на служители и работници на организацията относно изискванията на стандарта и прилагането на разработената система.

Внедряване на системата в организацията.

Провеждане на вътрешен одит на системата – проверка за изпълнението на изискванията на стандарта и на документацията на системата в организацията.

Провеждане на преглед на системата за управление от ръководството –  анализиране на информацията за функционирането на системата и вземане на решения за нейното подобряване.

Съдействие при провеждане на сертификационен одит – извършва се от независим сертификационен орган, притежаващ международно призната акредитация.