Свържете се с нас (+359 361) 64 401 или office@bfgroup.eu

Разработване и управление на проекти, Внедряване на стандарти, Агенция за преводи и легализация, Парични преводи MONEYGRAM, Обучения, Юридически и счетоводни услуги

chairs in a meeting room

BFGROUP

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТИ

ПРЕДПРОЕКТНО ПРОУЧВАНЕ:

Осигуряване на актуална и подробна информация за текущи и предстоящи програми.

Цялостно консултиране относно изискванията на националните и международните финансиращи програми.

Анализ на възможностите за финансиране на инвестиционни проекти от европейски и национални донорски програми.

Техническа помощ за подготовката и изпълнението на дейности от проекта, включително архитектурна част, технологична част, инженерна част, управление на ресурсите и доставките и др.

Помощ при определянето на най-подходящия източник за финансиране на проектната идея.

 

РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТНОТО ПРЕДЛОЖЕНИЕ:

Събиране на нужната информация за разработването на проекта.

Професионално и отговорно описване на проектната идея в рамките на проекта.

Консултации и подготовка на нужните документи за кандидатстване – заявления, апликационни форми, бизнес планове, бюджети, логически матрици и др., изисквани от конкретните финансиращи програми.